Privacyverklaring

Privacyverklaring HAEVN Music 

HAEVN hecht veel belang aan privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. We willen dan ook open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Algemene verordening gegevensbescherming 

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR (General Data Protection Regulation) van toepassing. Deze wet staat in Nederland ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywetgeving geldt voor elk Europees bedrijf met als doel het versterken en uitbreiden van onze privacy rechten, strenger toezicht op het verwerken van persoonsgegevens en meer verantwoordelijkheden bij organisaties.

 1. Gegevens 

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

HAEVN is de beheerder van de persoonsgegevens die jij ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Welke gegevens slaan wij van u op

Onze website maakt gebruik van tracking middels Google Analytics om het gedrag van de gebruiker te kunnen inzien. Wij hebben een bewerkers overeenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. Deze cookies hebben (op dit moment) een bewaartermijn die varieert tussen de sessie duur en 2 jaar. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP-adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie binnen onze websites. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld onder de medewerkers van HAEVN die deze gegevens uit hoofde van hun functie nodig hebben, zoals bijvoorbeeld bij het online bestellen van merchandise.

We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten HAEVN voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden uitsluitend gebruikt om u te voorzien van onze diensten. We delen uitsluitend die gegevens met derden die noodzakelijk zijn om u optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze diensten.

 1. Rechten 

Recht op informatie:

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen uw persoongegevens via de mail verschaft worden.

Recht op portabiliteit: 

Wanneer HAEVN uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft. 

Recht op correctie: 

U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op beperking en verwijdering: 

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is het voor doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet vereist is. U hebt het recht om op elk moment de door HAEVN verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Indien niet anders afgesproken, bewaren we uw gegevens zolang we ze nodig hebben, tenzij u nadrukkelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen.

Recht om bezwaar te maken: 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van HAEVN. HAEVN zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims. 

Recht op restrictie: 

U heeft in de volgende omstandigheden het recht om HAEVN te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:  

* als HAEVN de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

* indien u een claim heeft ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet HAEVN elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens. 

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: 

Indien u van mening bent dat HAEVN uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar: info@haevnmusic.com. We komen er dan samen ongetwijfeld uit. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 1. Update privacyverklaring 

Het is mogelijk dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Deze wijzigingen maken wij bekend in het privacy statement, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de beheerder of uw rechten, via de website of onze nieuwsbrieven. 

Laatst bijgewerkt: 6 juli 2020


Cookieverklaring HAEVN Music 

 1. Het gebruik van cookies 

https://www.haevnmusic.com/ maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of flashapplicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn heel belangrijk. Dankzij de vaak anonieme input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 1. Toestemming 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner. 

 1. Doelstellingen 

Functionele cookies: 

Hierdoor kunnen we de website beter en gebruiksvriendelijker laten functioneren voor de bezoeker.

Analytische cookies: 

Deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u een website bezoekt, er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder hebt bezocht of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt; bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • Het aantal unieke bezoekers 
 • Hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • Welke pagina's gebruikers bekijken 
 • Hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken 
 • Op welke pagina bezoekers de site verlaten 

 1. Cookies blokkeren en verwijderen 

U kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Ook kun u, uw internetbrowser zo instellen dat u een bericht ontvangt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze optie de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dit het prettig gebruik van deze website nadelig beïnvloeden. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg eventueel de help-functie van uw browser. 

 1. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies 

Door voortdurende ontwikkelingen kunnen de teksten van onze website op elk moment worden aangepast. Dit geldt ook voor onze cookie verklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

Onze artikelen kunnen inhoud gebruiken die op andere sites wordt gehost. Denk bijvoorbeeld aan YouTube-video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. We hebben echter geen controle over wat deze derde partijen met hun cookies doen. Het is ook mogelijk dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wij zelf niet altijd op de hoogte zijn. 

Komt u op onze website onvoorziene cookies tegen die u niet in ons overzicht kunt terugvinden? Laat het ons weten via e-mail: info@haevnmusic.com. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies zij hebben geplaatst, wat de reden is, wat de levensduur van de cookie is en hoe zij uw privacy hebben gegarandeerd. 


Laatste opmerkingen 

We zullen deze verklaring af en toe moeten aanpassen, bijvoorbeeld wanneer we onze website wijzigen, of wanneer de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina altijd raadplegen voor de laatste versie.

Voor vragen en / of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen: info@haevnmusic.com. 

Laatste update: 6 juli 2020