Privacybeleid

Privacyverklaring HAEVN Music 

HAEVN hecht veel waarde aan privacy en de beveiliging van persoonsgegevens. Wij willen daarom open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom hebben we een beleid waarin wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Algemene verordening gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is dan niet meer van toepassing. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).


1. Persoonlijke gegevens
Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
HAEVN is de beheerder van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Welke gegevens bewaren we van jou?
Onze website maakt gebruik van tracking via Google Analytics om het gedrag van de gebruiker te bekijken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt om geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. Deze cookies hebben (op dit moment) een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar. Gegevens die worden geregistreerd zijn onder meer uw IP-adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, de tijd en duur van het bezoek, uw locatie, de oorsprong van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie van de bezoeker en uw zoekgeschiedenis binnen onze websites. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat niet dezelfde privacybescherming heeft als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. We gebruiken geen andere Google-services in combinatie met Google Analytics-cookies.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld met HAEVN-medewerkers die deze informatie op grond van hun functie nodig hebben, bijvoorbeeld bij het online bestellen van goederen.

We zullen uw informatie nooit voor marketingdoeleinden doorsturen, verkopen of verhandelen aan derden buiten HAEVN. Gegevens die aan derden worden doorgestuurd, worden alleen gebruikt om u van onze diensten te voorzien. We delen die gegevens alleen met derden die nodig zijn om jou in staat te stellen optimaal gebruik te maken van onze dienstverlening.


2. Rechten

Recht op informatie:
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met HAEVN die deze persoonlijke gegevens via e-mail kan verstrekken.

Recht op overdraagbaarheid:
Wanneer HAEVN uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht een kopie van uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Recht op correctie:
U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen wanneer deze onjuist zijn, inclusief het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op beperking en verwijdering:
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de gegevensverwerking of wettelijk verplicht is. U heeft te allen tijde het recht om de door HAEVN verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders overeengekomen, bewaren wij uw gegevens zolang we ze nodig hebben, tenzij u ons uitdrukkelijk verzoekt om uw gegevens te verwijderen.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van gerechtvaardigd belang:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van HAEVN. HAEVN zal de persoonsgegevens niet verder verwerken, tenzij we een juridische basis voor het proces kunnen aantonen die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten, of als gevolg van juridische claims.

Recht op beperking:
U heeft het recht om HAEVN te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende omstandigheden:
* Als u een claim heeft ingediend dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet HAEVN elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
* als HAEVN de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens wel nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Als u van mening bent dat HAEVN uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via info@haevnmusic.com.
Samen vinden we ongetwijfeld een oplossing. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.


3. Update privacyverklaring:
Het is mogelijk dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Deze wijzigingen maken wij via de website of onze nieuwsbrieven kenbaar in het privacystatement, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de beheerder of uw rechten.


Laatste update: 25 september 2020